служи за: Изразителност със съдействието на: деликатна формула склонна
към
Несъвършенства
с участието на: завършен и отличителен вид