служи за: Оксидация със съдействието на: изглаждане и подхранване склонна
към
Изтощаване
с участието на: гладка и озарена кожа