служи за: Перфектната форма със съдействието на: Прецизност в детайла склонна
към
Безформеност
с участието на: изразителен поглед