служи за: Оформяне със съдействието на: За Топене и стягане склонна
към
мастни натрупвания
с участието на: красиво и изящно лице