служи за: Стягане със съдействието на: извайване и изглаждане склонна
към
отпусната кожа
с участието на: младежки и забележителен вид