служи за: Хидратация със съдействието на: биостимулация и защита склонна
към
Изтощаване
с участието на: здрава и витализирана кожа