служи за: Изглаждане със съдействието на: Стимулиране и моделиране склонна
към
Несъвършенства
с участието на: стегната и изящна кожа